Trygg Hansa: Brandkollen

Som produktionspartner till Prime ansvarade vi för produktionen av projektet Brandkollen, “Playing with fire”. För att lära barn och deras familjer att brandöva hemma tog vi fram en VR-film där man får uppleva en brand från ett barns perspektiv. Till vår hjälp skapade Lygrell & Silver casefilmen.

VR-filmen blev omtalad i media, i närmare 100 artiklar och i 5 olika nyhetskanaler. På youtube har VR-filmen nått 86 390 visningar.