IBM: Hur ser morgondagen ut?

IBM har ett Client Center på deras huvudkontor i Kista. Där visar de, på ett lekfullt sätt, upp sina produkter för sina besökare. För deras Data & Analytics-del tog vi fram konceptet “Hur ser morgondagen ut?”. Genom att samla in data från olika API:er kombinerat med sensorer i golvet och face recognition-teknik räknade vi, med hjälp av IBM:s verktyg Cognos, ut hur morgondagen sannolikt skulle se ut hos IBM men också ute i världen.

För att verkligen visa styrkan hos IBM:s ekosystem använde vi oss utav Bluemix, Watson, Node-Red och Cognos.