Hemlig kund: Känslo- och pulsmätning

För en hemlig kund genomförde vi ett av våra större projekt hösten 2016. Under ett event som kunden hade ville vi skapa något engagerande under kvällens gång – något tekniskt och innovativt som skapade en snackis. Vår lösning var att ”känna av tempen” på hur bra festen var under kvällen. Genom att installera 13 säkerhetskameror i lokalen kunder vi kontinuerligt mäta av folks ansiktsuttryck genom att skicka upp bilder till ett API som läser av känslor i ansiktsuttryck. Under kvällen återkom konferencieren till känslorna och visade på scen hur folk mådde under festens gång.

Förutom känslor genom ansiktsuttryck mätte vi också av pulsen live på ett antal utvalda personer. Genom att ta bluetooth-datan från pulsband kunde vi live visualisera vilken puls de hade. På samma sätt som med känslorna så tog konferencieren ”pulsen på” deltagarna under kvällen.