E.ON: Twitterträdet

E.ON ville skapa en attraktion i sin monter under Almedalsveckan 2015. Det behövde vara något som kunde fascinera och andas E.ON men samtidigt inte ta för mycket tid från besökarna.

Anledningen till att E.ON är på plats under Almedalsveckan är för att prata innovation inom energiområdet. De vill gärna vara en del av det demokratiska samtalet under veckan för att lyfta fram sin ståndpunkt. E.ON är också ett tekniktungt företag som satsar enormt mycket på forskning och innovation kring teknik som ska lösa framtidens energiförsörjning.

Vi ville i vår lösning kombinera dessa två delar: det innovativa teknikföretaget och det demokratiska samtalet. Detta genom en attraktion som skapade fascination men inte tog upp tid från besökarna.

I E.ONs paviljong fanns ett stort träd där folk skulle sitta under och ta det lugnt. Här ville vi skapa något mer än bara en sittyta varför idén kom om en ljudinstallation. Och med ljud kom idén att ”lyssna in Almedalen” och det bästa sättet att lyssna in vad som sägs om och i Almedalen är via Twitter. Vi ville därför att man i realtid helt enkelt skulle kunna lyssna på Twitter och idén om Twitterträdet var född.

I trädet hängde vi upp små högtalare som kopplades till en dator. Vi skapade ett program som läste in alla tweets från Almedalen och sådana som handlade om ”innovation”. Tweetsen lades i en digital kö och kopplades sen genom en text to speech-lösning så de lästes upp på svenska eller engelska.

Twitterträdet förklarades med en installationsskylt och blev ett uppskattat inslag i gränslandet mellan teknik och konst i paviljongen.