ASUS: Brainpower

Som en del av ASUS aktivering på Dustin-mässan skapade vi konceptet #asusbrainpower. Vi ville hitta en engagerande aktivitet som skapar social spridning. I en tid där alla tar selfies och teamfies ville vi gå ännu mer på djupet och samtidigt kommunicera den smartness och kraft som ASUS produkter har. Utifrån det skapade vi branfies – möjligheten att ta en bild av sin egen hjärnaktivitet. Med hjälp av EEG-mätare som mäter hjärnbarkens aktivitet kunde vi få fram olika känslor i hjärnan. Dessa känslor visualiserade vi sen i en 3D-modell av en hjärna.

Aktiviteten genomfördes i ASUS monter där personal hjälpte besökare att ta på sig EEG-mätare på huvudet för att sen se känsloaktiviteten i deras egen hjärna visualiserad. På det kopplade vi en tävling där den som kunde få fram mest känslor genom att tänka mest intensivt vann. Besökarna fick sen bilden mailad till sig för att kunna lägga upp sin egen brainfie.